НАШИОТ ТИМ

Формулар за контакт

Локација

Локацијата е означена на мапата

Контакт информации

ЕСТРАДА МУЛТИМЕДИА ЦЕНТАР
Адреса: Ул. "5та прилепска бригада” бр.8
7500 Прилеп, Македонија
Моб: +389 70 208 656