08-ти Август

- Пристигнување на учесниците
09-ти август

- 12:00 - 13:00 – Состанок со директори и раководители 
- 16:00 - 18:30 – Екскурзија во Вевчани (посета на изворите)
- 20:00 – Македонска вечер
10-ти август

- 10:00 - 17:00 – Целодневна екскурзија во Охрид 
- 19:00 – Црвен тепих и Фестивалски бал
- 20:00 - Интернационална вечер 
11-ти август

- 09:00 - 11:00 – Проба – Центар за култура
- 12:00 - 20:00 – НАТПРЕВАР – Центар за култура
12-ти август

- 16:00 - 18:00 – Генерална проба на Гала концертот – Центар за култура
- 21:00 - 22:30 – ГАЛА КОНЦЕРТ – Центар за култура
- 22:30 - 23:00 – Церемонија на доделување на НАГРАДИ – Центар за култура
13-ти август

- Заминување на учесниците