07ми Август

- Пристигнување на учесниците
08ми Август

- 11:00 - Состанок со директори и раководители – конгресна сала на хотел “Бисер“
- 14:00 - Екскурзија во Вевчани (посета на изворите)
- 15:00 - Екскурзија во Вевчани (посета на изворите)
- 19:00 - “Македонска вечер“ - хотел “Бисер“
09ти август

- 09:00 - 18:00 -  Целодневна екскурзија во Охрид – крстарење по езерото
10ти август

- 11:00 - 14:00 проба – Центар за култура 
- 19:00 - Состанок на членовите на WAF (Светска асоцијација на фестивали)       
- 21:00 - Европска убавица 2018

 
11ти август

- 10:00 - 20:00 - Натпревар по класична музика, естрада и кореографија – Центар за култура   
12ти август

- 10:00 - Мастер класови -  конгресна сала на хотел “Бисер“
- 14:00 - Генерална проба на Гала концертот - Дом на култура
- 20:30 - Церемонија на доделување на награди - Дом на култура
- 21:00 - Гала концерт - Дом на култура
13ти август

- 10:00 - Тркалезна маса за раководителите  - хотел “Бисер“
14ти август

- Заминување на учесниците