07ми Август

- пристигнување на учесниците
08ми Август

- 11:00 - состанок со директори и раководители – конгресна сала на хотел “Бисер“
- 16:00 - 19:00 - екскурзија во Вевчани (посета на изворите)
- 19:00 - “Македонска вечер“ - хотел “Бисер“
09ти август

- 10:00 - 18:00 целодневна екскурзија во Охрид – крстарење по езерото
10ти август

- 11:00 - 14:00 проба – Центар за култура        
- 17:00 - Европска убавица 2018
- 19:00 - Состанок на членовите на WAF (Светска асоцијација на фестивали)
11ти август

- 10:00 - 20:00 натпревар по класична музика, естрада и кореографија – Центар за култура   
12ти август

- 14:00 - генерална проба на Гала концертот – Дом на култура
- 20:30 - Церемонија на доделување на награди – Дом на култура
- 21:00 - Гала концерт – Дом на култура
13ти август

- 10:00 - тркалезна маса за раководителите  - хотел “Бисер“
- 11:00 - мастер класови -  конгресна сала на хотел “Бисер“
14ти август

- заминување на учесниците