Без разлика дали доаѓате од блиску или од далеку, за вас имаме целосна информација што ви е потребна за посета на фестивалот. До Струга можете да стигнете преку еден од двата аеродроми во Македонија. Трансферот од двата аеродроми до избраниот хотел ќе го обезбедиме на ваше барање.

Аеродромот Скопје

Се наоѓа на 200 километри од Струга.

Аеродромот “Св. Апостол Павле“ во Охрид.

Се наоѓа на 10 километри од Струга.