М-р Марија Муратовска-Наумовска

Член на жири
на натпреварот по соло пеење 
Редовен професор по соло пеење на Факултетот за музичка уметност во Скопје.

Татјана Савостјанова

Член на жири
на натпреварот по соло пеење


Заслужен работник во културата на РФ, Директор на фестивалното движење “Ѕвезден дожд“, Професор по соло пеење и естраден и џез вокал од Владимир, Русија.

Евгенија Кудричевскаја

Член на жири
на натпреварот по соло пеење


Професор по соло пеење и уметнички раководител на хорот "Мелодија", член на московскиот експертски совет по насоката "Хорско пеење", од Москва, Русија.

Денис Чефанов

Член на жири 
на натпреварот по пијано


Руски пијанист, професор по пијано во Московскиот Државен Конзерваториум "Чајковски" од Москва, Русија.

Проф.д-р Татјана Џорлева

Член на жири на натпреварот по пијано 

Проф.д-р Татјана Џорлева, пијанист, професор по пијано, камерна музика и методика на наставата по пијано на Факултетот за музичка уметност во Штип.

Проф.д-р Ана Гацева


Член на жири
на натпреварот по пијано


Пијанист, професор по пијано и камерна музика на Факултетот за музичка уметност во Скопје.

Витаутас Жукас

Член на жири 
на натпреварот по естрадно пеење


Композитор, продуцент, аранжер, уметнички раководител на естрадното школо во Каунас.
 

(KAYA) Присила Џордано Псаила

Член на жири 
на натпреварот по естрадно пеење


Пејач, композитор и професор по естрадно пеење во "Singer Stage Academy". Директор на Меѓународниот фестивал “Singer Stage”, Малта.

Ѓоко Танески

Член на жири
на натпреварот по естрадно пеење
 
Mакедонска естрадна ѕвезда, еден од најдобрите македонски пејачи.

Наталија Коваљ

Член на жири
на натпреварот по естрадно пеење


Заслужен работник на уметност на Украина, Директор на Меѓународниот фестивал "Млада Галичина", Украина.